Vardar Skopje 2017/18

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Nikola Gligorov
07
2. Darko Velkoski
06
3. Visar Musliu
06
4. Alves
05
5. Maksim Maksimov
03
6. Jambul Jighauri
03
7. Filip Gachevski
03
8. Damir Kojasevic
02
9. Filip Stojchevski
02
10. Vanja Markovic
02
11. Vladica Brdarovski
01
12. Besar Iseni
01
13. Dejan Blazhevski
01
14. Todor Todoroski
01
15. Besir Demiri
01
16. Aco Stojkov
01
17. Tigran Barseghyan
01
18. Darko Glishikj
01
19. Stefan Spirovski
00
20. Goran Popov
00
21. Petar Petkovski
-01
22. Jonathan Balotelli
-01
23. Bozhidar Mitrevski
-01
24. Ali Adem
-01
25. Abdulhadi Jahja
-01
26. Ytalo
-01
27. Kristijan Toshevski
-02
28. Boban Nikolov
-02
29. Filip Antovski
-02
30. Nikola Serafimov
-02
31. Mario Mladenovski
-02
32. Hovhannes Hambardzumyan
-03
33. Clarence Bitang
-03
34. Igor Aleksovski
-03
35. Jovan Popzlatanov
-03
36. Matej Cvetanoski
-03
37. Bojan Kolevski
-03
38. Fitor Redzhepi
-03
39. Jakup Berisha
-03
40. Evgeny Novak
-03
41. Boban Grncharov
-07
  
1. Tigran Barseghyan
3223
2. Filip Gachevski
2970
3. Alves
2958
4. Evgeny Novak
2852
5. Dejan Blazhevski
2697
6. Boban Grncharov
2660
7. Nikola Gligorov
2476
8. Hovhannes Hambardzumyan
1548
9. Boban Nikolov
1524
10. Maksim Maksimov
1512
11. Besir Demiri
1323
12. Darko Glishikj
1323
13. Todor Todoroski
1315
14. Vanja Markovic
1297
15. Clarence Bitang
1283
16. Jambul Jighauri
1223
17. Vladica Brdarovski
1168
18. Visar Musliu
1131
19. Darko Velkoski
1043
20. Igor Aleksovski
0990
21. Besar Iseni
0928
22. Jovan Popzlatanov
0867
23. Ytalo
0775
24. Kristijan Toshevski
0698
25. Goran Popov
0629
26. Filip Stojchevski
0612
27. Filip Antovski
0395
28. Stefan Spirovski
0352
29. Matej Cvetanoski
0225
30. Jakup Berisha
0189
31. Fitor Redzhepi
0186
32. Mario Mladenovski
0180
33. Nikola Serafimov
0180
34. Bojan Kolevski
0173
35. Damir Kojasevic
0165
36. Aco Stojkov
0153
37. Jonathan Balotelli
0090
38. Petar Petkovski
0073
39. Ali Adem
0056
40. Bozhidar Mitrevski
0034
41. Abdulhadi Jahja
0013
  
1. Tigran Barseghyan
40
2. Dejan Blazhevski
37
3. Alves
33
4. Filip Gachevski
33
5. Evgeny Novak
32
6. Nikola Gligorov
31
7. Boban Grncharov
30
8. Vanja Markovic
24
9. Maksim Maksimov
22
10. Jambul Jighauri
22
11. Boban Nikolov
19
12. Hovhannes Hambardzumyan
19
13. Todor Todoroski
16
14. Besir Demiri
16
15. Clarence Bitang
16
16. Visar Musliu
16
17. Darko Glishikj
16
18. Vladica Brdarovski
15
19. Besar Iseni
15
20. Ytalo
13
21. Jovan Popzlatanov
13
22. Darko Velkoski
13
23. Filip Stojchevski
11
24. Igor Aleksovski
11
25. Kristijan Toshevski
10
26. Goran Popov
08
27. Filip Antovski
05
28. Aco Stojkov
05
29. Damir Kojasevic
04
30. Jakup Berisha
04
31. Bojan Kolevski
04
32. Matej Cvetanoski
04
33. Stefan Spirovski
04
34. Fitor Redzhepi
03
35. Petar Petkovski
03
36. Mario Mladenovski
02
37. Nikola Serafimov
02
38. Abdulhadi Jahja
01
39. Ali Adem
01
40. Bozhidar Mitrevski
01
41. Jonathan Balotelli
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Alves
09
2. Tigran Barseghyan
08
3. Dejan Blazhevski
07
4. Maksim Maksimov
06
5. Ytalo
03
6. Jovan Popzlatanov
02
7. Nikola Gligorov
02
8. Goran Popov
02
9. Boban Grncharov
02
10. Hovhannes Hambardzumyan
02
11. Evgeny Novak
01
12. Damir Kojasevic
01
13. Bojan Kolevski
01
14. Besar Iseni
01
15. Aco Stojkov
01
16. Boban Nikolov
01
17. Jambul Jighauri
01
18. Visar Musliu
01
  
1. Hovhannes Hambardzumyan
10
2. Boban Grncharov
09
3. Dejan Blazhevski
07
4. Tigran Barseghyan
07
5. Evgeny Novak
06
6. Besir Demiri
04
7. Clarence Bitang
04
8. Todor Todoroski
03
9. Goran Popov
03
10. Jambul Jighauri
03
11. Alves
03
12. Nikola Serafimov
02
13. Besar Iseni
02
14. Nikola Gligorov
02
15. Maksim Maksimov
02
16. Boban Nikolov
02
17. Darko Velkoski
02
18. Visar Musliu
02
19. Filip Gachevski
02
20. Darko Glishikj
02
21. Vladica Brdarovski
01
22. Ytalo
01
23. Ali Adem
01
24. Jovan Popzlatanov
01
25. Vanja Markovic
01
26. Kristijan Toshevski
01
  
1. Boban Grncharov
02
2. Goran Popov
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Boban Grncharov
1982
2. Aco Stojkov
1983
3. Nikola Gligorov
1983
4. Goran Popov
1984
5. Dejan Blazhevski
1985
6. Alves
1987
7. Damir Kojasevic
1987
8. Ytalo
1988
9. Jonathan Balotelli
1989
10. Evgeny Novak
1989
11. Hovhannes Hambardzumyan
1990
12. Filip Gachevski
1990
13. Stefan Spirovski
1990
14. Vladica Brdarovski
1990
15. Darko Glishikj
1991
16. Clarence Bitang
1992
17. Jambul Jighauri
1992
18. Tigran Barseghyan
1993
19. Visar Musliu
1994
20. Kristijan Toshevski
1994
21. Boban Nikolov
1994
22. Vanja Markovic
1994
23. Besir Demiri
1994
24. Darko Velkoski
1995
25. Igor Aleksovski
1995
26. Maksim Maksimov
1995
27. Jovan Popzlatanov
1996
28. Petar Petkovski
1997
29. Besar Iseni
1997
30. Matej Cvetanoski
1997
31. Todor Todoroski
1999
32. Filip Stojchevski
1999
33. Nikola Serafimov
1999
34. Filip Antovski
2000
35. Bojan Kolevski
2000
36. Bozhidar Mitrevski
2001
  
1. Damir Kojasevic
-27
2. Aco Stojkov
-20
3. Bozhidar Mitrevski
-17
4. Filip Stojchevski
-17
5. Petar Petkovski
-17
6. Darko Velkoski
-17
7. Abdulhadi Jahja
-16
8. Ali Adem
-15
9. Jonathan Balotelli
-15
10. Visar Musliu
-15
11. Jambul Jighauri
-10
12. Stefan Spirovski
-09
13. Besar Iseni
-09
14. Vladica Brdarovski
-06
15. Nikola Gligorov
-06
16. Maksim Maksimov
-05
17. Goran Popov
-05
18. Vanja Markovic
-04
19. Nikola Serafimov
-03
20. Mario Mladenovski
-01
21. Alves
01
22. Todor Todoroski
01
23. Filip Antovski
02
24. Kristijan Toshevski
03
25. Bojan Kolevski
03
26. Ytalo
03
27. Besir Demiri
04
28. Filip Gachevski
05
29. Darko Glishikj
06
30. Matej Cvetanoski
07
31. Fitor Redzhepi
07
32. Dejan Blazhevski
08
33. Jakup Berisha
09
34. Jovan Popzlatanov
13
35. Igor Aleksovski
14
36. Tigran Barseghyan
16
37. Clarence Bitang
18
38. Boban Nikolov
19
39. Hovhannes Hambardzumyan
24
40. Boban Grncharov
35
41. Evgeny Novak
36
  
1. Todor Todoroski
18
2. Tigran Barseghyan
17
3. Maksim Maksimov
16
4. Besir Demiri
12
5. Boban Nikolov
12
6. Filip Gachevski
10
7. Besar Iseni
08
8. Vanja Markovic
08
9. Filip Antovski
07
10. Evgeny Novak
06
11. Filip Stojchevski
06
12. Jovan Popzlatanov
05
13. Igor Aleksovski
05
14. Darko Velkoski
05
15. Alves
03
16. Darko Glishikj
03
17. Hovhannes Hambardzumyan
03
18. Bojan Kolevski
01
19. Matej Cvetanoski
01
20. Jambul Jighauri
01
21. Clarence Bitang
01
22. Visar Musliu
01
23. Nikola Serafimov
00
24. Dejan Blazhevski
00
25. Vladica Brdarovski
-03
26. Kristijan Toshevski
-04
27. Nikola Gligorov
-04
28. Bozhidar Mitrevski
-04
29. Boban Grncharov
-05
30. Petar Petkovski
-10
31. Stefan Spirovski
-15
32. Ytalo
-15
33. Goran Popov
-21
34. Jonathan Balotelli
-28
35. Damir Kojasevic
-28
36. Aco Stojkov
-34
 
Vardar Skopje - Club Information


Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska TOP 20 Sport


AS Roma Players Rating Bayern Munchen Players Rating FC Barcelona Players Rating Atletico Madrid Players Rating


Roma, Basilica San Giovanni in Laterano
Italy
Sihla v zime
Slovakia
Paleokastritsa, Theotokos Monastery
Greece
Yangon, Shwedagon Zedi Daw
Myanmar
Tallinn at Night
Estonia
Beijing, Shejia Hutong
China
Povraznik
Slovakia
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Orientshow
UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy